Kreditin məbləği:
Annuitet faiz dərəcəsi:
Kreditin müddəti, ay:
Güzəşt müddəti, ay:
Ödəniş cədvəli:
Kreditin təhlili və sənədləşdirilməsinə görə komissiya:
Girovun qiymətləndirilməsinə ilə bağlı çəkilən xərc:
Girovun sığortası ilə bağlı çəkilən xərc:
 
Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD):
Güzəşt müddəti ərzində ödənilən məbləğ:
Aylıq annuited:
Ödənilən faiz məbləği:
Cəmi ödənilən məbləğ: