BankRespublika

Müddətli əmanət

 

Bank Respublika müştərilərə Bankda əmanət yerləşdirib stabil və etibarlı gəlir mənbəyi əldə etməyi təklif edir. Bank Respublika-da əmanət həm müştərinin öz adına, həm uşağın adına, həmçinin üçüncü şəxsin adına açıla bilər. Bu amil faiz dərəcəsinə təsir etmir.

Müddətli əmanət məhsulunda minimal məbləğ tələbi

Fiziki şəxslər üzrə Müddətli Əmanət məhsulunda 100 AZN/USD minimal məbləğ tələb olunur.

Əmanətlərin sığortalanması

Bank Respublika “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” dövlət qanununa əsasən yaradılmış Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Əhalinin Bankda yerləşdirilmiş əmanətləri Fondun şərtlərinə əsasən sığortalanır. “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” dövlət qanununa əsasən sığorta halı yarandıqda Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən sığortalanmış əmanət üzrə ödənilən kompensasiyanın məbləği əmanətin 100% həcmində təşkil edir.

Əmanəti vaxtından əvvəl götürülmə şərtləri

Əmanətçi öz əmanətini Bankdan vaxtından əvvəl də geri götürə bilər. Əmanətçi əmanəti geri istəyərsə Bank əmanətin tam məbləğini maksimum 5 iş günü ərzində əmanətçiyə qaytarır. Bu öhdəlik əmanət Banka yerləşdirilərkən imzalanan müqavilədə də əks olunur. Əmanəti vaxtından əvvəl götürdükdə əmanət üzrə hesablanmış faizlər müştəriyə əmanətin faktiki müddətindən asılı olaraq ödənilir. Əgər, əmanətin faktiki müddəti:

  • 90 gün və daha azdırsa – hesablanmış faizlər ödənilmir
  • 91 – 365 gündürsə – hesablanmış faizlərin 10 %-i ödənilir
  • 366 gün və daha çox – hesablanmış faizlərin 20% -i ödənilir


 Manat (AZN) üzrə

Fiziki şəxslər
Aylar
Aylıq
əsasda
Müddətin sonunda
6 4,0% (illik) 5,0% (illik)
12 9,5% (illik) 10,0% (illik)
18/24/36 10,0% (illik) 10,5% (illik)

 

 

ABŞ dolları üzrə

 

Fiziki şəxslər

Aylar
Aylıq
əsasda
Müddətin sonunda
6 0.2% (illik) 0.2% (illik)
12/24/36 0.8% (illik) 1.0% (illik)

* 500 min. AZN-dən yuxarı məbləğlər üzrə faiz dərəcəsi fərdi qaydada təyin olunur.