BankRespublika

İKT sahəsinə kredit

İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin İKT sahəsində aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə investisiya olunur:
- tətbiqi elmi tədqiqat və təcrübi-layihə işlərinin aparılması;
- innovativ layihələrin yaradılması;
- yeni texniki sınaq qurğularının yaradılması;
- yeni nümunəvi texnikanın yaradılması və istehsalı;
- yeni texnologiyaların yaradılması;
- proqram təminatı vasitələrinin yaradılması;
- informasiyanın qəbulu, emalı, təhlili və ötürülməsi sahəsində yeni xidmətlərin yaradılması;

Məbləğ
10 000 – 5 000 000 AZN
Müddət
120 ayadək
Faiz
5 %
Komissiya
1 %
Təminat
Girovlara tələb ümumi Bank tərəfindən təsdiq olunan qaydalar ilə tənzimlənir