BankRespublika

Əmanət təminatı ilə kredit

Əmanət təminatı ilə verilən kredit Sizə istənilən məqsədlər üçün pul vəsaitlərinin alınmasına imkan verir. Girova qoyulan əmanət Bank Respublika-nın istənilən filialında yerləşdirilə bilər.

Məbləğ

500 - 100 000 AZN/USD - depozit məbləğinin 90 %-na qədər

Müddət

Depozit müddəti

FİFD
Annuitet qaydada (və ya əsas borc müddətin sonunda): AZN +5%, USD + 3%
Kredit xətti: AZN/USD - 29/10% illik

Komissiya

YOX

Ödəniş qaydası

Annuitet/Güzəşt müddəti

Təminat

Eyni valyutada olan depozit