Məbləğ

30,000 Azn-dən  -  5,000,000 AZN-dək

Müddət 60 ayadək
Güzəşt müddəti 12 ayadək
Faiz 14% dən başlayaraq

Subsidiya:

  • illik faiz dərəcəsinin 8 faiz bəndi miqdarında (müddəti 3 (üç) il və ondan az olan kreditlər üçün) hesablanaraq ödənilmiş faizlər üzrə tətbiq olunur
  • illik faiz dərəcəsinin 10⃰ faiz bəndi miqdarında (müddəti 3 (üç) ildən artıq olan kreditlər üçün) hesablanaraq ödənilmiş faizlər üzrə tətbiq olunur

*Kredit 3 ildən artıq müddətə verildiyi halda faiz subsidiyası ancaq ilk 3 il ərzində hesablanacaq faizlərə veriləcəkdir.

Zəmanət:

  • 15,000 AZN dən -  3,000,000 AZN-dək (İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən zəmanət kredit məbləğinin minimum 15% dən maksimum 75% dək verilir)