Məbləğ

20,000 Azn-dən  -  5,000,000 AZN-dək (kredit AZN və ya USD ekvivalentində verilə bilər)

Müddət 12 ayadək
Faiz məbləğdən, müddətdən və sahibkarın bankın digər məhsullarından istifadə etməsindən asılı olaraq dəyişir