Məbləğ 500 - 20,000 AZN 
Müddət 12 ayadək
Faiz 12%-dən başlayaraq
Güzəşt müddəti 9 ayadək 

Təminat (imkanlar)

*kreditin məbləğindən, fermer təsərrüfatının strukturundan asılı olaraq

Zaminlik
Qızıl
Daşınmaz əmlak (yaşayış və qeyri yaşayış sahələri)
Nəqliyyat vasitələri
Depozit
Ev əşyaları
Dövriyyə malları
Əsas vəsaitlər
Sektorlar Kənd təsərrüfatı
Ödəniş şərtləri müştərinin istəyindən və fermer təsərrüfatının strukturundan asılı olaraq
annuitet 
azalan ödəniş məbləği
Digər şərtlər Paralel kreditlər imkanı
  Kreditlər üzrə limit
  Kreditin tranşlar ilə əldə edilməsi imkanı
  1 gün ərzində kreditə dair qərarın əldə olunması
WhatsApp-la müraciət et! Online sifariş ver!