Məbləğ

100 000 AZN - depozit məbləğinin 70 %-na qədər

Müddət

Depozit müddəti

FİFD

Annuitet qaydada (və ya əsas borc müddətin sonunda): AZN +5%, USD + 3%

Kredit xətti: AZN/USD - 25/10% illik

Komissiya

0-1%

Ödəniş qaydası

Annuitet/Güzəşt müddəti

Təminat

Eyni valyutada olan depozit