Məbləğ

500 - 30 000 AZN/USD - depozit məbləğinin 90 %-na qədər

Müddət

Depozit müddəti

FİFD

Annuitet qaydada (və ya əsas borc müddətin sonunda): AZN +5%, USD + 3%

Kredit xətti: AZN/USD - 29/10% illik

Komissiya

yoxdur

Ödəniş qaydası

Annuitet/Güzəşt müddəti

Təminat

Eyni valyutada olan depozit