Bankın adı Bank Respublika
VÖEN 9900001901
AZN ilə ödənişlər üçün

Kod: 505668 VOEN: 9900001901

M/h: AZ80NABZ01350100000000014944

SWIFT: BRESAZ22

USD ilə ödənişlər üçün Bank of New York /  New York, USA
SWIFT: IRVTUS3N
EUR ilə ödənişlər üçün CommerzBank AG Frankfurt, Main, Germany
SWIFT: COBADEFF
RUB ilə ödənişlər üçün

Банк корреспондент банка получателя:    

«MБА-МОСКВА» OOO,

г. Москва

к/с: 30101810000000000502  в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525502 

Банк получателя:

BANK RESPUBLIKA ОАО,

Счет  30111810900000101115

INN 9900001901

Баку/Азербайджан

GBP ilə ödənişlər üçün Deutsche Bank AG London, UK
SWIFT: DEUTGB2L
JPY ilə ödənişlər üçün Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo, Japan
SWIFT: SMBCJPJT
CHF ilə ödənişlər üçün Banque de Commerce et de Placements S.A., Geneva, Switzerland
SWIFT: BPCPCHGG