Bankın adı Bank Respublika
VÖEN 9900001901
AZN ilə ödənişlər üçün

Kod: 505668 VOEN: 9900001901

M/h: AZ80NABZ01350100000000014944

SWIFT: BRESAZ22

USD ilə ödənişlər üçün Deutsche Bank Trust Company Americas New York, USA
SWIFT: BKTRUS33
EUR ilə ödənişlər üçün CommerzBank AG Frankfurt, Main, Germany
SWIFT: COBADEFF
RUB ilə ödənişlər üçün

Банк корреспондент банка получателя:    

AO «АЛЬФА-БАНК»,

г. Москва

к/с: 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525593 

Банк получателя:

BANK RESPUBLIKA ОАО,

Счет  30111810400000000251

INN 9900001901

Баку/Азербайджан
GBP ilə ödənişlər üçün Deutsche Bank AG London, UK
SWIFT: DEUTGB2L
JPY ilə ödənişlər üçün Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo, Japan
SWIFT: SMBCJPJT
CHF ilə ödənişlər üçün Banque de Commerce et de Placements S.A., Geneva, Switzerland
SWIFT: BPCPCHGG