“Bank Respublika” ASC-nin  müştərilərə təklif etdiyi xidmət və məhsulların istifadə edilməsinə dair tərəflərin hüquq və vəzifələri əks olunduğu müqavilə ilə aşağıdakı linkdən tanış ola bilərsiniz

 

 Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar

 (2 saylı əlavə razılaşma)

  (08.02.2024-dən) 

 Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs 

 (2 saylı əlavə razılaşma)

  (08.02.2024-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar

  (2 saylı əlavə razılaşma)

  (08.02.2024-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs 

  (2 saylı əlavə razılaşma) 

  (08.02.2024-dən) 

 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar

  (1 saylı əlavə razılaşma) 

  (07.11.2023-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs

  (1 saylı əlavə razılaşma)

  (07.11.2023-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar

  (1 saylı əlavə razılaşma) 

  (07.11.2023-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs 

  (1 saylı əlavə razılaşma) 

   (07.11.2023-dən) 

 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar

  (01.10.2023-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs

  (01.10.2023-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar

  (01.10.2023-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs 

  (01.10.2023-dən) 

 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar

  (14.10.2021-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs

  (30.09.2022-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar

  (14.10.2021-dən) 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs 

  (30.09.2022-dən) 

 

 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs

  (14.10.2021-dən) 

 

 

  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs 

  (14.10.2021-dən)