“Bank Respublika” ASC-nin  müştərilərə təklif etdiyi xidmət və məhsulların istifadə edilməsinə dair tərəflərin hüquq və vəzifələri əks olunduğu müqavilə ilə aşağıdakı linkdən tanış ola bilərsiniz

    Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar   Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs
  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Fiziki şəxs və Fərdi sahibkar (ADOC)
  Kompleks Bank Xidməti Müqaviləsi - Hüquqi şəxs (ADOC)