Bank Respublika öz inkassasiya xidməti vasitəsilə nağd pulun dövriyyəsi ilə bağlı aşağıdakı xidmətləri göstərir:

  • müştərilərin nağd pul vəsaitlərinin daşınması
  • müştərilərin nağd pul vəsaitlərinin sayılması və hesaba köçürülməsi
  • əmək haqlarının ödənilməsi və digər xərclər üçün əvvəlcədən hazırlanmış nağd pulun müştərilərə çatdırılması
  • qiymətlilərin müştərilərə çatdırılması
  • digər xidmətlər

Şirkət və təşkilatlara xidmətlərin göstərilməsi razılaşma əsasında həyata keçirilir. Qiymətlilər və pul vəsaitləri müştəri ilə razılaşdırılmış vaxtda çatdırılır. İnkassasiya xidmətləri üzrə tariflər fərdi qaydada müəyyən olunur.