Kreditin növləri Kredit, kredit xətti, SKMF kreditləri, Aqrokredit (Bank və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi vasitəsi ilə təqdim olunan kreditlər)
Kreditlərin valyutası AZN / USD / EUR
Kreditlərin məbləği Kiçik və Orta biznes üçün 20,000 - 1,000,000 AZN ( və ya USD,   EUR ekvivalenti)
Korporativ 1,000,000 - 5,000,000 AZN ( və ya USD,   EUR ekvivalenti)
Güzəşt dövrü Dövriyyə vəsaitlərinin artırılması və mövsüm xarakterli məhsul istehsalına 6 aya qədər
Əsas vəsaitlər, daşınmaz əmlak alınması və tikintisi üçün  12 aya qədər
SKMF və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi vasitəsi ilə təqdim olunan kreditlər üçün 24 aya qədər