Buraxılma haqqı (ilkin mədaxil ilə) 0
Buraxılma haqqı (ilkin mədaxil olmadan) 9 / 15 / 20 / 30  AZN
Kart hesabına ilkin mədaxilin minimal məbləği

1 / 2 / 3  il - 500 AZN/ 250 USD (EUR)

5 il - 1 000 AZN/ 500 USD (EUR)

Sığorta depozitinin minimal məbləği 0
Kart hesabına açılan kredit xəttinin maksimal məbləği 2000 AZN (USD, EUR*)
Faizsiz kreditin maksimal məbləği ** 1000 AZN (USD, EUR*)
Yaranmış borca hesablanan faiz dərəcəsi ** 25%
Limitdən / qalıqdan artıq istifadə olunan məbləğə görə hesablanan cərimə 42% illik
Kartın vaxtından əvvəl dəyişdirilməsi 5 AZN
Kartın statusunun dəyişdirilməsi və bloklanmış kartın açılması 3 AZN
Kartın təcili hazırlanması haqqı 10 AZN
Kart itirildikdə cərimə haqqı 5 AZN
Ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə komisyon haqqı 15 AZ

* Avro (EUR) valyutada hesablar yalnız MasterCard və Maestro kartları üçün açılır.

“Bank Respublika” ASC-nin bank kartlarından istifadə və xidmət Qaydaları