Əmanət şərtləri:

  • Müştəri: fiziki şəxs;
  • Müddət: 6-36 ay;
  • Valyuta: AZN/USD;
  • Faizlərin ödənilməsi: yalnız müddətin sonunda;
  • İlkin əmanət məbləği: 50 AZN/USD;
  • Yatırım məbləği: aylıq min. 10 AZN/USD, max. 5 000 AZN/USD;
  • Əmanətin artırılma imkanı: son 90 günə qədər

“Faydalı Yığım” əmanət məhsulu üzrə faiz dərəcələri və bonus miqdarı

Valyuta/Müddət

6-11 ay

12-23 ay

24-36 ay Bonus
AZN 4,0% illik 8,5% (illik) 9,0% (illik) 1,0% (illik)
USD 0,1% (illik)  0,5% (illik)  1,0% (illik) 0,5% (illik)

 

 

Bank Respublika “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” dövlət qanununa əsasən yaradılmış Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun üzvüdür. Bankda yerləşdirilmiş əmanətləri Fondun şərtlərinə əsasən sığortalanır. 

Əmanəti vaxtından əvvəl götürülmə şərtləri

Əmanətçi öz əmanətini Bankdan vaxtından əvvəl də geri götürə bilər. Əmanətçi əmanəti geri istəyərsə Bank əmanətin tam məbləğini maksimum 5 iş günü ərzində əmanətçiyə qaytarır. Bu öhdəlik əmanət Banka yerləşdirilərkən imzalanan müqavilədə də əks olunur. Əmanəti vaxtından əvvəl götürdükdə əmanət üzrə hesablanmış faizlər müştəriyə əmanətin faktiki müddətindən asılı olaraq ödənilir. Əgər, əmanətin faktiki müddəti:

  • 90 gün və daha azdırsa – hesablanmış faizlər ödənilmir
  • 91 – 365 gündürsə – hesablanmış faizlərin 10 %-i ödənilir
  • 366 gün və daha çox – hesablanmış faizlərin 20% -i ödənilir